Cherchez la femme

Преди години ми се случи да работя студентска работа в магазин за строителни материали в Берлин. Трябваше да се направи пълна инвентаризация в рамките на седмица – да се преброят всички гайки, чукове, пили, триони, ластичета и бидета. Попаднах в смяна с друга българка, Мария*. Докато брояхме ластичета и гайки, животът беше чудесен, слънцето светеше […]